Βιογραφικο

Πλώτα Δέσποινα                      

Σπουδές:

2015-2016: Δίπλωμα του Προγράμματος Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική́ &τον Προσανατολισμό́ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. (ΑΣΠΑΙΤΕ)

2014-έως σήμερα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με τίτλο: «Εκπαίδευση Ενηλίκων». (4ο έτος)

1999-2011: Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών «Μαθηματικά των Υπολογιστών και  των αποφάσεων», του Πανεπιστημίου Πατρών. (Τμήμα μαθηματικών και Τμήμα Μηχανικών Η/Υ& Πληροφορικής)  (τίτλος)

1995-1999: Πτυχιούχος Μαθηματικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών (Κλάδος Στατιστικής και  επιχειρησιακής έρευνας) (τίτλος)

Επαγγελματική Εμπειρία/ Επαγγελματική Κατάσταση:

Μόνιμη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικός στην Δυτική Ελλάδα από το 2010

Αποσπασμένη στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών(2016-2017) Αποσπασμένη στο Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ/θμιας Εκπ/σης της ΠΔΕΔΕ(2012-2016)

Επιμόρφωση σε ενήλικες στο ΣΔΕ, Πύργος, Ηλείας (2007-2008)

Επιμόρφωση ενηλίκων, διάρκειας 165 ωρών, στα μαθήματα Στατιστική Ι και Στατιστική ΙΙ, στο ΙΕΚ Πατρών (2001-2013)

Αναπληρώτρια και ωρομίσθια σε Γυμνάσια, Λύκεια της Δυτικής Ελλάδας (2002-2010)

Ενισχυτική διδασκαλία σε Γυμνάσια, Λύκεια της Δυτικής Ελλάδας (2002-2010)

Διδασκαλία στο Τ.Ε.Ε Πατρών, Α Κύκλου Βοηθών Νοσηλευτών, Νοσοκομείο Αγ.Ανδρέα διδασκαλία Μαθηματικών στις τάξεις Α,Β,Γ.