Μαθαίνουμε το κλειδί του ΣΟΛ! Α΄ τάξη

Οι μικροί μαθητές της Α΄τάξης δημιουργούν χαρακτήρες για το κλειδί του ΣΟΛ και το βάζουν σε περιπέτειες!

Παράλληλα αναπτύσσουν τη μουσική τους δημιουργικότητα!

Πάντα με φαντασία, αγάπη και καλή διάθεση για γνώση!