Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ

Αφορά κατά προτεραιότητα την Α΄Τάξη των ΕΠΑΛ.