Συστήματα Αρίθμησης

Συστήματα Αρίθμησης

Τα συνηθέστερα αριθμητικά συστήματα είναι το δεκαδικό και αυτά που αποτελούν δυνάμεις του δύο:

Δεκαδικό σύστημα (Βάση: το 10, Σύμβολα: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)

Δυαδικό σύστημα (Βάση: το 2, Σύμβολα: 0,1)

Οκταδικό σύστημα (Βάση: το 8, Σύμβολα:  0,1,2,3,4,5,6,7)

Δεκαεξαδικό σύστημα (Βάση: το 16, Σύμβολα: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F)

Δυαδικό σύστημα

Έκφραση αριθμών με βάση τις δυνάμεις του 2:

10001:

 » Διαβάστε περισσότερα