ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Στο Δημοτικό Σχολείο Καναλίων εργάζονται οι εξής εκπαιδευτικοί:
1) Πουλιάση Αθηνά, ΠΕ70, Διευθύντρια του σχολείου
2) Μάνδυλα Αντωνία, ΠΕ70, Υποδιευθύντρια του σχολείου
3) Λαζαρίδου Ελένη, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός του Α1
4) Καριπίδου Χρηστίνα, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός του Α2
5) Μάντζιου Μαρίνα, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός του Β1
6) Φρεμεντίτη Αικατερίνη, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός του Β2
7) Παππά Καλίνα, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός του Γ1
8) Καστρινάκη Αγγελική, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός του Γ2
9) Κατσουράνη Χρυσούλα, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός του Δ1
10) Πολίτη Ελένη, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός του Δ2
11) Αντωνοπούλου Θάλεια, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός του Ε1
12) Μάνου Ειρήνη, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός του Ε2
13) Τράνακας Γεράσιμος, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός του ΣΤ1
14) Μάνδυλα Αντωνία, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός του ΣΤ2
15) Χυτήρης Γεώργιος, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός ολοημέρου
16) Μακάριος Ιωάννης, ΠΕ70, Εκπαιδευτικός ολοημέρου
17) Κουκούλη Αλεξάνδρα, ΠΕ06, Εκπαιδευτικός Αγγλικών
18) Ποζιάδου Μαρία, ΠΕ06, Εκπαιδευτικός Αγγλικών
19) Αρμένη Ιωάννα, ΠΕ07, Εκπαιδευτικός Γερμανικών
20) Δροσοπούλου Κωνσταντία, ΠΕ05, Εκπαιδευτικός Γαλλικών
21) Κοντογούρη Πελαγία, ΠΕ79.01, Εκπαιδευτικός Μουσικής
22) Παπαδοπούλου Μαρίνα, ΠΕ91.01, Εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής
23) Προβατά Ελένη, ΠΕ08, Εκπαιδευτικός Εικαστικών
24) Κάντας Σπυρίδων, ΠΕ11, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
25) Γράψα Αλεξάνδρα, ΠΕ11, Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής
26) Κουβά Αθανασία, ΠΕ86, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
27) Βλασερού Ελευθερία-Αγγελική, ΠΕ70.50, Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης
28) Μποχώτη Στυλιανή, ΠΕ70.50, Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης
29) Ρόγκα Βασιλική, ΠΕ70.50, Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης
30) Παπαπετρίδου Μάρω, ΠΕ71, Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης