Φάγανε αυτοί καλά ….κι εμείς καλύτερα

Θεματικός κύκλος Δ1

Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και το συνοδευτικό βίντεο:

https://drive.google.com/file/d/1i_TQkOnU9Xs4NooB8qZRMaI7ToCF43Ve/view?usp=sharing