Τα τραγούδια της 28ης

Η  γιορτή πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές των τμημάτων ΣΤ1 και ΣΤ2. Τη μουσική επιμέλεια των τραγουδιών είχε η κ. Κοντογούρη σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων που οργάνωσαν τη γιορτή.

https://drive.google.com/file/d/1GD07Mw7XwXnvt__ZhKcbAQO6ewO3L2pa/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1hemsBaoWp4KQl4oRGk8YgTqKH2eOTBry/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1X3wJRuv-mQ3uO2ZbdJ5Bwq4QhFk4H8md/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sPztKtWvPdPIlDiXv58ZeDQse23iixVN/view?usp=sharing