Φάγανε αυτοί καλά…. και εμείς καλύτερα

Θεματικός κύκλος Δ2

Κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και το συνοδευτικό βίντεο:

https://drive.google.com/file/d/1J_8l6qNJZeAKltRw46YbDEBNpSfRa8ob/view?usp=sharing