ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ Π.Σ.Δ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών της  Α  Δημοτικού που δεν έχουν γράψει τα παιδιά τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο να το κάνουν το συντομότερο δυνατό.

  • Η εγγραφή γίνεται από τη σελίδα  https://register.sch.gr/students   Στην ίδια σελίδα μπορεί να φτάσει κάποιος από την πύλη του ΠΣΔ www.sch.gr ακολουθώντας το σύνδεσμο «Εγγραφή».
  • Η εγγραφή γίνεται από τον γονέα ή κηδεμόνα του μαθητή/τριας.  Στη σελίδα υπάρχουν σχετικές οδηγίες τις οποίες θα πρέπει να ακολουθήσουν ώστε η εγγραφή να είναι επιτυχής. Δείτε αναλυτικά τον οδηγό έγγραφής: https://register.sch.gr/students/docs20/StudentsRegisterHelp.pdf 
  • Απαραίτητος για να την εγγραφή είναι ο Αριθμού Μητρώου του μαθητή, ο οποίος δίνεται από το σχολείο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία.
  • Συνιστούμε στον γονέα/κηδεμόνα την αναγκαιότητα ορθής αναγραφής της διεύθυνσης e-mail του καθώς επίσης και του αριθμού κινητού τηλεφώνου, ώστε να είναι εύκολη η ανάκτηση των στοιχείων μαθητικού λογαριασμού σε περίπτωση που αυτά ξεχαστούν.
  • Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή του/της μαθητή/τριας θα αποσταλεί e-mail με τα στοιχεία εγγραφής στη διεύθυνση e-mail που δήλωσε ο γονέας/κηδεμόνας στην ηλεκτρονική αίτηση.

 

 

Αφήστε μια απάντηση