ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ Π.Σ.Δ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών της  Α  Δημοτικού που δεν έχουν γράψει τα παιδιά τους στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο να το κάνουν το συντομότερο δυνατό.