ψηφιακό λεξικό

Πατώντας στον  υπερσύνδεσμο  «Ψηφιακό Λεξικό» μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στη διαδικασία συνεργατικής γραφής του. Στη συγγραφική ομάδα συμμετέχουν  με αλφαβητική σειρά οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60:

  • Βαρβαντάκη Ελπίδα
  • Γιαλιτάκη Αγγελική
  • Μυλωνά Δέσποινα

Σημ. Στο ψηφιακό λεξικό προστίθενται αρχικά λέξεις σε τυχαία σειρά. Αφού συγκεντρωθούν οι λέξεις για κάθε θεματική ενότητα, οι λέξεις θα τοποθετηθούν σε αλφαβητική σειρά. Στο τέλος  κάθε ενότητα του ψηφιακού λεξικού, αφού συμπληρωθεί από τους μαθητές, θα εκτυπωθεί και θα διανεμηθεί σε αυτούς, περίπου με την εξής μορφή: Ψηφιακό Λεξικό- Τελική μορφή.

Η εργασία αυτή υλοποιήθηκε στα πλαίσια εισαγωγικής επιμόρφωσης για την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών – Επιμόρφωση Β1 Επιπέδου – ΤΠΕ, στο πλαίσιο της 5ης Συνεδρίας και με ζητούμενο τη Δραστηριότητα 2 -που αφορά τον κλάδο ΠΕ60.  Η ανάρτηση στον «Χώρο αποστολής αρχείων ασύγχρονων δραστηριοτήτων, Μεσοδιάστημα: Συνεδρία 5 & 6» ήταν η εξής;

Αφήστε μια απάντηση