Τρεις ερωτήσεις επαγωγής.

 1)  Το ορθογώνιο συρμάτινο  πλαίσιο ΑΓΔΖ κινείται με σταθερή ταχύτητα υ, κάθετη στην πλευρά ΓΔ, μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο Β, όπως στο σχήμα, κάθετα στις δυναμικές γραμμές.
Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.

i) Η μαγνητική ροή που διέρχεται από το πλαίσιο αυξάνεται.

ii) Το πλαίσιο διαρρέεται από συνεχές ρεύμα.

ii) Είναι VΓΔ=Βυ(ΓΔ).

iii) Είναι VΑΖ=0.

2)  Το συρμάτινο  πλαίσιο ΑΓΔ, σχήματος ορθογωνίου τριγώνου ( όπου Γ=90°), με πλευρές x,y, γ κινείται με σταθερή ταχύτητα υ παράλληλη στην πλευρά ΑΓ, μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο , όπως στο σχήμα, κάθετα στις δυναμικές γραμμές.

i) Να υπολογισθεί η ΗΕΔ από επαγωγή που αναπτύσσεται στην υποτείνουσα ΑΔ του τριγώνου.

ii) Να υπολογιστεί η ΗΕΔ που αναπτύσσεται στην περίπτωση που η υποτείνουσα ΑΓ, αντικατασταθεί από ένα καμπύλο σύρμα ΑΖΔ, όπως στο δεύτερο σχήμα.

3)  Οι αγωγοί ΑΓ και ΔΖ μπορούν να κινούνται σε επαφή με δύο οριζόντιους στύλους xx΄και yy΄, μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο. Ο αγωγός ΑΓ κινείται με ταχύτητα υ, ενώ ο ΔΖ είναι ακίνητος, όπως στο σχήμα.

α) Αν ο διακόπτης είναι ανοικτός:

i) Σε ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο του ΑΓ ασκείται δύναμη Lorentz με κατεύθυνση προς το άκρο Α του αγωγού.

ii) Στον αγωγό ΑΓ αναπτύσσεται ΗΕΔ από επαγωγή με το (+) στο άκρο Α.

iii) Αν δεν ασκούμε δύναμη στον ΑΓ, η ταχύτητά του θα μειωθεί.

iv) Ο αγωγός ΔΖ δέχεται δύναμη Laplace με φορά προς τα δεξιά.

β) Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη. Αμέσως μετά:

  • Ο αγωγός ΔΖ δέχεται δύναμη Laplace με φορά προς τα αριστερά.
  • Η ταχύτητα του αγωγού ΑΓ θα μειωθεί.
  • Και οι δύο αγωγοί δέχονται δύναμη Laplace με φορά προς τ’ αριστερά.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *