Το νερό σε τρεις κατακόρυφους σωλήνες

Στο σχήμα βλέπετε έναν λεπτό οριζόντιο κυλινδρικό σωλήνα σταθερής διατομής, ο οποίος συνδέεται κοντά στον πυθμένα ενός πολύ μεγάλου ανοικτού δοχείου με νερό. Ο σωλήνας κλείνεται στο δεξιό άκρο του με τάπα, ενώ πάνω του έχουν προσαρμοσθεί τρεις λεπτοί κατακόρυφοι σωλήνες. Ο Α είναι κλειστός και γεμάτος πλήρως με νερό μέχρι ύψος h=1m, ο Β είναι ανοικτός και το νερό έχει ανέβη επίσης κατά h, ενώ ο Γ στο κάτω άκρο του σχηματίζει μια γωνία, όπως εμφανίζεται στο σχήμα, καταλήγοντας σε οριζόντιο μικρό άνοιγμα και στον οποίο το νερό έχει ανέβη επίσης σε ύψος h.

  1. Ποιο το ύψος του νερού μέσα στο δοχείο; (στο σχήμα τα τοιχώματά του είναι αδιαφανή και δεν βλέπουμε το νερό…)
  2. Σε μια στιγμή ανοίγουμε την τάπα, οπότε το νερό αρχίζει να εκρέει στην ατμόσφαιρα. Αμέσως μετά την αποκατάσταση μόνιμης ροής:

i) Το νερό στον Α σωλήνα έχει ανέβη σε ύψος h1, όπου:

α)  h1 =0,    β)  h1 < h ,      γ)  h1 =h.

ii) Το νερό στον Β σωλήνα έχει ανέβη σε ύψος h2, όπου:

α)  h2 =0,    β)  h2 < h ,      γ)  h2 =h.

iii) Το νερό στον Γ σωλήνα έχει ανέβη σε ύψος h3, όπου:

α)  h3 =0,    β)  h3 < h ,      γ)  h3 =h.

Υπενθυμίζεται ότι το νερό μπορεί να φτάσει σε ύψος 10m, σε κλειστό σωλήνα, ο οποίος είναι κενός.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Το νερό σε τρεις κατακόρυφους σωλήνες
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Το νερό σε τρεις κατακόρυφους σωλήνες

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση