Το μαγνητικό πεδίο

Στο σχήμα βλέπετε ένα ραβδόμορφο μαγνήτη, σε οριζόντιο επίπεδο που ταυτίζεται με το επίπεδο της σελίδας (κάτοψη).

i) Να σχεδιάσετε τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου, στο επίπεδο της σελίδας, καθώς και την ένταση του πεδίου στα σημεία Α και Γ.

ii) Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις προτάσεις:

α) Το μαγνητικό πεδίο στο σημείο Α, είναι ισχυρότερο από το σημείο Γ.

β) Στο εσωτερικό του μαγνήτη το πεδίο είναι ομογενές.

γ) Οι δυναμικές γραμμές πηγαίνουν από το Βόρειο μαγνητικό πόλο, στο Νότιο πόλο.

δ)  Αν εκτοξεύσουμε ένα σημειακό φορτίο q με ταχύτητα υ στο σημείο Ε θα κινηθεί ευθύγραμμα και ομαλά.

ε) Αν αφήσουμε ένα δεύτερο σημειακό φορτίο q1 στο σημείο Δ, θα παραμείνει ακίνητο.

στ) Αν κόψουμε το μαγνήτη στο μέσον του θα πάρουμε  δύο νέους μαγνήτες.

 iii) Στο διπλανό σχήμα δίνονται δύο ακλόνητα σημειακά αντίθετα  φορτία, σε οριζόντιο επίπεδο (ξανά το επίπεδο της σελίδας.

α) Να σχεδιάσετε τώρα τις ηλεκτρικές δυναμικές του ηλεκτρικού πεδίου που δημιουργείται.

β) Να σχεδιάστε και τις δυνάμεις που δέχονται τα θετικά σημειακά φορτία q και q1 στα σημεία Δ και Ε.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Το μαγνητικό πεδίο

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Το μαγνητικό πεδίο

Αφήστε μια απάντηση