Τι πρόκειται να συμβεί στο κωνικό εκκρεμές;

Μια μικρή θετικά φορτισμένη σφαίρα, είναι δεμένη στο ένα άκρο αβαρούς και μη εκτατού νήματος μήκους l, το άλλο άκρο του οποίου είναι ακλόνητα στερεωμένο σε σημείο Ο οροφής. Η σφαίρα εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με ταχύτητα υ, διαγράφοντας οριζόντιο κύκλο κέντρου Κ και ακτίνας R. Αν στο χώρο κίνησης της σφαίρας, δημιουργήσουμε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, με κατακόρυφη ένταση Β, όπως στο σχήμα:

  1. Να σχεδιάσετε την δύναμη που θα δεχτεί η σφαίρα από το μαγνητικό πεδίο, σε κάποια θέση που θα επιλέξετε.
  2. Τι αλλαγές μπορούν να συμβούν στην ακτίνα της κυκλικής τροχιάς και στην ταχύτητα της σφαίρας, λόγω του μαγνητικού πεδίου:

α) Η ακτίνα θα παραμείνει σταθερή και η ταχύτητα της σφαίρας θα αυξηθεί.

β) Η ακτίνα  θα μειωθεί και η ταχύτητα της σφαίρας θα μειωθεί.

γ) Η ακτίνα θα μειωθεί και η ταχύτητα της σφαίρας θα αυξηθεί.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση