Τι να την κάνουμε τη ζυγαριά;

 

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δύο σώματα Α και Β τα οποία εμφανίζουν με το επίπεδο, τον ίδιο συντελεστή τριβής ολίσθησης. Σε μια στιγμή t=0, ασκείται στο σώμα Α μια οριζόντια δύναμη μέτρου F=1,2Ν, με κατεύθυνση προς το σώμα Β, με το οποίο συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά, ενώ ταυτόχρονα παύει να ασκείται πάνω του η δύναμη F. Το σώμα Α σταματά τελικά σε απόσταση d1=2m, από την αρχική του θέση Ο, ενώ στο διάγραμμα δίνεται η ταχύτητά του, σε συνάρτηση με το χρόνο.

  1. Να υπολογιστεί η μάζα m1 του σώματος Α.
  2. Ποια η ταχύτητα του Α σώματος, αμέσως μετά την κρούση;
  3. Να βρεθεί η μάζα του Β σώματος.
  4. Ποια η τελική απόσταση d2 μεταξύ των δύο σωμάτων, όταν ακινητοποιηθούν ξανά;

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση