Θα μεταβληθεί η ένδειξη του αμπερομέτρου;

 Στο διπλανό σχήμα, ένας οριζόντιος κυκλικός αγωγός, συνδέεται σε ένα κύκλωμα, που περιλαμβάνει πηγή και ένα αμπερόμετρο, το οποίο δείχνει μια ορισμένη ένδειξη Ιο. Αφήνουμε από κάποιο ύψος έναν ραβδόμορφο μαγνήτη να πέσει με τον  Βόρειο πόλο του να πλησιάζει το κέντρο του κυκλικού αγωγού.

i) Τη στιγμή που ο μαγνήτης βρίσκεται στη θέση που δείχνει το σχήμα, η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι Ι, όπου:

α) Ι < Ιο,   β)  Ι = Ιο,   γ) Ι > Ιο.

ii) Ποια θα ήταν η αντίστοιχη απάντηση στο παραπάνω ερώτημα, αν ο μαγνήτης έπεφτε με τον Νότιο πόλο του να πλησιάζει τον κυκλικό αγωγό;

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Θα μεταβληθεί η ένδειξη του αμπερομέτρου;
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Θα μεταβληθεί η ένδειξη του αμπερομέτρου;

Αφήστε μια απάντηση