4εφ 272x170

Η είσοδος και έξοδος του σωματιδίου από δύο πεδία

Στο σχήμα βλέπετε τις τομές δύο ομογενών μαγνητικών πεδίων, σχήματος τετραγώνων πλευράς α=0,4m, με εντάσεις κάθετες στο επίπεδο της σελίδας …

5655 272x175

Τα ισότοπα Να και ο φασματογράφος μάζας

Το στοιχείο Να παρουσιάζεται σε 13 ισότοπα, αλλά μόνο το 23Να είναι σταθερό (τα υπόλοιπα είναι ραδιενεργά με χρόνους ημιζωής μερικά …

30 272x176 1

Άλλο ένα πέρασμα από ομογενές μαγνητικό πεδίο

Ένα πρω­τό­νιο κινείται στο επίπεδο της σελίδας και μπαί­νει με τα­χύ­τη­τα υo=105 m/s στο ση­μεί­ο Α, σε μια περιοχή με τομή …

161 272x175

 Είσοδος και έξοδος σε ομογενές μαγνητικό πεδίο

Στο σχήμα βλέπουμε την τετράγωνη τομή ΑΒΓΔ ενός  κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου, πλευράς α=0,4m. Ένα φορτισμένο σωματίδιο μάζας m=10-12 kg και …

7890 272x177

Η δύναμη Lorentz και η κίνηση σωματιδίου

Στα παρακάτω σχήματα δίνεται ένα τρισορθογώνιο σύστημα αξόνων, σε μια περιοχή που υπάρχει ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, η ένταση του …