Συνδέοντας και μεταβάλλοντας μια αντίσταση

Στο διπλανό κύκλωμα ο διακόπτης είναι ανοικτός και το αμπερόμετρο ιδανικό. Δίνονται Ε=12V, r=3Ω και R1=5Ω.

i) Ποια η ένδειξη του αμπερομέτρου;

Κλείνουμε το διακόπτη με αποτέλεσμα να παρεμβάλουμε στο κύκλωμα μια μεταβλητή αντίσταση R.

ii) Η ένδειξη του αμπερομέτρου, θα αυξηθεί, θα μειωθεί ή θα παραμείνει σταθερή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

iii) Μεταβάλλοντας την τιμή της αντίστασης R, παίρνουμε πειραματικές τιμές για την ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και κατασκευάσαμε το διπλανό διάγραμμα Ι=f(R).

α) Ποια η τιμή της έντασης (β) όταν R=7,5Ω;

β) Να βρεθούν οι τιμές α και γ της έντασης.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Συνδέοντας και μεταβάλλοντας μια αντίσταση
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13Συνδέοντας και μεταβάλλοντας μια αντίσταση
 Συνδέοντας και μεταβάλλοντας μια αντίσταση

Αφήστε μια απάντηση