Πλαστική κρούση στη διάρκεια μας αατ

Ένα σώμα Α μάζας m1=1kg εκτελεί αατ δεμένο στο άκρο ενός οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου, με εξίσωση x=0,5∙ημ(20t)  (S.Ι.), πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή και ενώ απέχει απόσταση d=0,3m από την θέση ισορροπίας, συγκρούεται κεντρικά και πλαστικά με ένα δεύτερο σώμα Β μάζας m2=3kg, με αποτέλεσμα η μέγιστη δυναμική ενέργεια του ελατηρίου να παίρνει τιμή Umαx=68J.  Ζητούνται:

  1. Να υπολογισθεί το μέτρο της ταχύτητας του σώματος Α, ελάχιστα πριν την κρούση.
  2. Η κοινή ταχύτητα του συσσωματώματος, ελάχιστα μετά την κρούση.
  3. Να υπολογιστεί η μεταβολή της ορμής κάθε σώματος, η οποία οφείλεται στην κρούση, αν οι ταχύτητες  των δύο σωμάτων ελάχιστα πριν την κρούση:

α) έχουν την ίδια κατεύθυνση, όπως στο σχήμα (1).

β) έχουν αντίθετες κατευθύνσεις, όπως στο σχήμα (2).

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Πλαστική κρούση στη διάρκεια μας αατ
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Πλαστική κρούση στη διάρκεια μας αατ

Αφήστε μια απάντηση