Από πού προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια;

Δίνονται τα παρακάτω σχήματα, όπου στο (α) ένα πλαίσιο μπαίνει σε μαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναμικές γραμμές με σταθερή ταχύτητα, στο (β) αφήνουμε το μαγνήτη να πέσει κατακόρυφα και πλησιάζει ένα οριζόντιο κυκλικό πλαίσιο και στο (γ) σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη. Συνέχεια του άρθρου ‘Από πού προέρχεται η ηλεκτρική ενέργεια;’ »

Όταν το πλαίσιο αποκτά οριακή ταχύτητα

Το τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο ΑΒΓΔ με πλευρά α=0,4m και αντίσταση R=0,2Ω, ισορροπεί στη θέση που δείχνεται στο σχήμα, με την πάνω πλευρά του ΑΒ στα όρια ενός ομογενούς οριζόντιου μαγνητικού πεδίου έντασης Β=2Τ, Συνέχεια του άρθρου ‘Όταν το πλαίσιο αποκτά οριακή ταχύτητα’ »

Όταν το πλαίσιο συναντά ένα μαγνητικό πεδίο

 Το τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο ΑΒΓΔ μάζας m=0,2kg, πλευράς α=0,5m και αντίστασης R=1Ω, κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ0=2m/s, πάνω σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο, Συνέχεια του άρθρου ‘Όταν το πλαίσιο συναντά ένα μαγνητικό πεδίο’ »

Μια έξοδος πλαισίου από μαγνητικό πεδίο

Το τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο ΑΒΓΔ πλευράς α=0,5m και αντίστασης R=5Ω κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ=0,5m/s, πάνω σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο, με το επίπεδό του οριζόντιο Συνέχεια του άρθρου ‘Μια έξοδος πλαισίου από μαγνητικό πεδίο’ »

Άλλη μια πτώση πλαισίου σε μαγνητικό πεδίο

Ένα ορθογώνιο πλαίσιο αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος, με το επίπεδό του κατακόρυφο και την πλευρά ΑΒ οριζόντια. Συνέχεια του άρθρου ‘Άλλη μια πτώση πλαισίου σε μαγνητικό πεδίο’ »

Η πτώση ενός τετράγωνου πλαισίου.

Ένα τετράγωνο πλαίσιο πλευράς α=0,5m αντίστασης R=0,2Ω αφήνεται να πέσει από ορισμένο ύψος με το επίπεδό του κατακόρυφο. Συνέχεια του άρθρου ‘Η πτώση ενός τετράγωνου πλαισίου.’ »

Ένα πλαίσιο μπαίνει σε μαγνητικό πεδίο

Το τετράγωνο μεταλλικό πλαίσιο πλευράς α=0,8m και αντίστασης R=0,4Ω κινείται οριζόντια με σταθερή ταχύτητα υ=1m/s και τη στιγμή t=0, φτάνει στα όρια ενός κατακόρυφου ομογενούς μαγνητικού πεδίου με ένταση Β=1,5Τ, όπως στο σχήμα (κάτοψη). Συνέχεια του άρθρου ‘Ένα πλαίσιο μπαίνει σε μαγνητικό πεδίο’ »

Ο μαγνήτης και το χάλκινο δακτυλίδι

Ο μαγνήτης του σχήματος κινείται όπως στα παρακάτω σχήματα ως προς ένα χάλκινο δακτυλίδι που κρέμεται από σταθερό σημείο με το επίπεδό του κατακόρυφο και κάθετο στη διεύθυνση κίνησης του μαγνήτη (το σημείο Α είναι προς τα έξω σε σχέση με το επίπεδο της σελίδας και το Γ προς τα μέσα. Συνέχεια του άρθρου ‘Ο μαγνήτης και το χάλκινο δακτυλίδι’ »

Το πέρασμα ενός μαγνήτη από το δακτυλίδι

Ένας μαγνήτης πέφτει κατακόρυφα, περνώντας μέσα από ένα μεταλλικό κυκλικό δακτύλιο με το επίπεδό του οριζόντιο, όπως στο σχήμα. Ο δακτύλιος συγκρατείται ακίνητος, στη θέση που φαίνεται στο σχήμα. Συνέχεια του άρθρου ‘Το πέρασμα ενός μαγνήτη από το δακτυλίδι’ »

Η πτώση των μαγνητών

 

Δύο μικροί όμοιοι μαγνήτες αφήνονται ταυτόχρονα από ύψος h από το έδαφος, να πέσουν. Στην πορεία τους περνούν από δύο οριζόντιους σταθερούς κυκλικούς αγωγούς, όπου ο δεύτερος παρουσιάζει μια μικρή εγκοπή. Συνέχεια του άρθρου ‘Η πτώση των μαγνητών’ »

Η μαγνητική ροή και ο κυκλικός αγωγός

Στο σχήμα βλέπετε έναν οριζόντιο κυκλικό αγωγό (ένα κυκλικό πλαίσιο) με αντίσταση R=2Ω και την κάθετο στο επίπεδό του, στο κέντρο του Ο. Συνέχεια του άρθρου ‘Η μαγνητική ροή και ο κυκλικός αγωγός’ »

Η μαγνητική ροή και το επαγωγικό ρεύμα.

Ένα ορθογώνιο μεταλλικό πλαίσιο ΑΒΓΔ βρίσκεται μέσα σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, με το επίπεδό του κάθετο στις δυναμικές γραμμές του. Το πλαίσιο, με πλευρές (ΑΒ)=1m και (ΒΓ)=0,4m έχει αντίσταση R=0,5Ω. Συνέχεια του άρθρου ‘Η μαγνητική ροή και το επαγωγικό ρεύμα.’ »