Ομογενές και μη βαρυτικό πεδίο της Γης

599-272×179

Ένα σώμα μάζας m=2kg αφήνεται τη χρονική στιγμή t0=0, ελεύθερο χωρίς αρχική ταχύτητα, σε ένα σημείο Α, σε ύψος Η=RΓ, από την επιφάνεια της Γης.

i) Να υπολογιστεί η αρχική επιτάχυνση που θα αποκτήσει.

ii) Να υπολογιστεί η μετατόπιση του σώματος και η ταχύτητά του την χρονική στιγμή t1=4s.

iii) Να υπολογισθεί το έργο του βάρους από t0 έως τη στιγμή t1.

iii) Το σώμα θα φτάσει στη Γη τη χρονική στιγμή t2, όπου:

567

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

iv) Να βρεθεί η ταχύτητα με την οποία φτάνει το σώμα στην επιφάνεια της Γης.

Δίνεται ότι η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια της Γης g0=10m/s2, η ακτίνα της Γης RΓ=6.400km, ενώ δεν λαμβάνουμε υπόψη την επίδραση της ατμόσφαιρας στην κίνηση του σώματος.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ομογενές και μη βαρυτικό πεδίο της Γης
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ομογενές και μη βαρυτικό πεδίο της Γης.

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση