Οι θέσεις και οι μετατοπίσεις δύο κινητών

Σε ευθύγραμμο δρόμο, κινούνται αντίθετα δύο αυτοκίνητα, τα οποία κάποια στιγμή t0=0, διασταυρώνονται στο σημείο Ο. Οι ταχύτητες των αυτοκινήτων Α και Β, έχουν μέτρα |υ1|=20m/s και |υ2|=25m/s αντίστοιχα.

Α) Παίρνοντας το σημείο Ο ως αρχή ενός προσανατολισμένου άξονα x΄x, με θετική την προς τα δεξιά κατεύθυνση, να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:

i) Ποια η θέση κάθε αυτοκινήτου την στιγμή tο;

ii) Ποια η μετατόπιση κάθε αυτοκινήτου την στιγμή t1=8s;

iii) Ποιες οι θέσεις των αυτοκινήτων την στιγμή t1 και πόσο απέχουν μεταξύ τους τα δύο οχήματα;

Β) Αν η αρχή του άξονα x΄x είναι ένα σημείο Κ, αριστερά του Ο, σε απόσταση (ΟΚ)=100m, με τον ίδιο προσανατολισμό (προς τα δεξιά η θετική κατεύθυνση), ποιες οι αντίστοιχες απαντήσεις, στα προηγούμενα ερωτήματα;

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση