Οι κινητικές ενέργειες των σωμάτων

  

 Στο σημείο Α ενός δακτυλίου, ακτίνας R=0,5m και μάζας m=1kg, την οποία θεωρούμε συγκεντρωμένη στην περιφέρειά του, έχει στερεωθεί ένα σημειακό σφαιρίδιο της ίδιας μάζας m, δημιουργώντας ένα στερεό S.  Το στερεό τοποθετείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο και αφήνεται να κινηθεί από την θέση του σχήματος, όπου η ακτίνα ΟΑ σχηματίζει γωνία θ με την οριζόντια διεύθυνση, τη στιγμή t0=0. Τη στιγμή t1 που η ακτίνα ΟΑ γίνεται οριζόντια, το σφαιρίδιο έχει ταχύτητα μέτρου υ=2m/s.

i) Να υπολογισθούν την παραπάνω στιγμή t1:

α) Η ταχύτητα του κέντρου μάζας του στερεού S.

β) Η κινητική ενέργεια του σφαιριδίου

γ) Η κινητική ενέργεια του δακτυλίου.

ii) Η γωνία θ που σχηματίζει η αρχική διεύθυνση της ακτίνας, με την οριζόντια διεύθυνση.

Δίνεται ότι το κέντρο μάζας του στερεού είναι στο μέσον της ακτίνας ΟΑ και g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση