Οι ενέργειες σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Το σώμα Σ δεμένο στο άκρο κατακόρυφου ελατηρίου σταθεράς k, μπορεί να εκτελεί, απουσία αποσβέσεων, ΑΑΤ με συχνότητα 0,5Ηz. Στη διάταξη του διπλανού σχήματος, παρουσία αποσβέσεων, το σώμα μπορεί να εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση ορισμένου πλάτους Α1, όταν ο τροχός Τ στρέφεται με περίοδο Τ1=1s. Αν αυξήσουμε την περίοδο περιστροφής του τροχού στην τιμή Τ2=1,25s, τότε:

i) Το πλάτος ταλάντωσης:

α) θα μειωθεί,   β) θα μείνει το ίδιο,   γ) θα αυξηθεί.

ii) Αν το πλάτος ταλάντωσης είναι Α2 , τότε:

Α) Η μέγιστη ταχύτητα του σώματος θα είναι:

α) 2πf2∙Α2         β) 2πf0∙Α2       γ) άλλη τιμή.

Β) Για τις μέγιστες τιμές Δυναμικής και Κινητικής ενέργειας  θα ισχύει:

α)   Κmax> Umax,       β)  Κmax = Umax,     γ) Κmax < Umax.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσει σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Οι ενέργειες σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Οι ενέργειες σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση