Ο μισός κυκλικό αγωγός σε μαγνητικό πεδίο.

445

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ηρεμεί ένας οριζόντιος κυκλικός αγωγός ακτίνας R, κατά το ήμισυ μέσα σε ένα κατακόρυφο ομογενές μαγνητικό πεδίο έντασης Β, όπως στο σχήμα.

Α) Μόλις κλείσουμε τον διακόπτη δ, ο αγωγός:

i) Θα μπει στο πεδίο,

ii) Θα βγει από το πεδίο,

iii) Το κέντρο του  Κ θα κινηθεί προς το σημείο Α παράλληλα προς το όριο του πεδίου,

iv) Το κέντρο του Κ θα κινηθεί παράλληλα προς το όριο του πεδίου, προς το σημείο Δ.

Β) Να αποδειχθεί ότι το μέτρο της δύναμης Laplace που θα ασκηθεί στον κυκλικό αγωγό, αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη, δίνεται από την εξίσωση F=2ΒΙR, όπου Ι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει τον αγωγό.

Οι αγωγοί σύνδεσης του κυκλικού αγωγού με την πηγή, θεωρούνται ευλύγιστα λεπτά καλώδια, τα οποία επιτρέπουν την κίνηση του κυκλικού αγωγού.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Ο μισός κυκλικό αγωγός  σε μαγνητικό πεδίο.

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ο μισός κυκλικό αγωγός  σε μαγνητικό πεδίο.

Αφήστε μια απάντηση