Ο δορυφόρος, η ταχύτητα διαφυγής και οι τριβές

Ένα τεχνητός δορυφόρος της Γης εκτελεί κυκλική κίνηση με κέντρο το κέντρο της Γης, σε ύψος h=3RΓ από την επιφάνειά της.

  1. Να υπολογιστεί η ταχύτητα του δορυφόρου.
  2. Να υπολογιστεί η μηχανική ενέργεια ενός σώματος Σ μάζας m=2kg μέσα στο δορυφόρο, με δεδομένο ότι η δυναμική του ενέργεια είναι μηδέν στο άπειρο.
  3. Πόση είναι η ελάχιστη ενέργεια η οποία πρέπει να δοθεί στο παραπάνω σώμα Σ, προκειμένου να εγκαταλείψει τον δορυφόρο και να φτάσει σε άπειρη απόσταση από τη Γη;
  4. Το σώμα Σ εκτοξεύεται με αρχική ταχύτητα υο=2m/s, πάνω σε τραπέζι που βρίσκεται μέσα στον δορυφόρο και με το οποίο παρουσιάζει συντελεστή τριβής μ=0,5. Σε πόσο χρόνο θα διατρέξει απόσταση d=1m;

Η Γη θεωρείται το μοναδικό σώμα στο διάστημα, η επίδραση της ατμόσφαιρας αμελητέα ενώ  RΓ=6.400km και gο=10m/s2.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ο δορυφόρος, η ταχύτητα διαφυγής και οι τριβές
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Ο δορυφόρος, η ταχύτητα διαφυγής και οι τριβές

Αφήστε μια απάντηση