Ο ανοικτός και ο κλειστός σωλήνας

Στο σχήμα βλέπετε έναν οριζόντιο σωλήνα μεταβλητής διατομής, εντός του οποίου ρέει νερό και στον οποίο έχουν προσαρμοσθεί δύο κατακόρυφοι σωλήνες Α και Β.Ο Α είναι ανοικτός και το νερό έχει ανέβει στο εσωτερικό του κατά h. Ο σωλήνας Β είναι κλειστός και  στο κάτω άκρο του σχηματίζει μια γωνία, όπως εμφανίζεται στο σχήμα, είναι γεμάτος με νερό, έχοντας επίσης ύψος h. Για την τιμή της πίεσης στο πάνω άκρο του Β σωλήνα, στο σημείο Ο, ισχύει:

α) pο < pατ,     β) pο =  pατ,     γ ) pο > pατ.

Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας, θεωρώντας το νερό ιδανικό ρευστό και τη ροή μόνιμη και στρωτή.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Ο ανοικτός και ο κλειστός  σωλήνας
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Ο ανοικτός και ο κλειστός  σωλήνας

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση