Μπορείτε να σχεδιάστε τις δυνάμεις;

Σε ένα σώμα που ηρεμεί σε λείο οριζόντιο επίπεδο, ασκείται για t=0 μια οριζόντια δύναμη F1, όπως στο πρώτο από τα παρακάτω σχήματα. Τη στιγμή t1 στο σώμα ασκείται επιπλέον μια οριζόντια δύναμη F2, μέχρι τη στιγμή t2, όπου παύει η F2, ενώ ασκείται στο σώμα μια τρίτη οριζόντια δύναμη F3. Στο διπλανό σχήμα φαίνεται πώς μεταβάλλεται η ταχύτητα του σώματος, μέχρι τη στιγμή t3.

i) Να σχεδιάσετε πάνω στο παραπάνω σχήμα τις δυνάμεις F2 και F3, στα διαστήματα που ασκούνται.

ii) Για τα μέτρα των δυνάμεων F1 και F2 ισχύει:

α) F1 < F2,     β) F1 = F2,      γ) F1 > F2.

iii)  Για το μέτρο της δύναμης F3, ισχύει:

α) F3 < F1,     β) F3 = F1,      γ) F3 > F1.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μπορείτε να σχεδιάστε τις δυνάμεις;
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Μπορείτε να σχεδιάστε τις δυνάμεις;

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση