Μια θέση σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Ένα σώμα εκτελεί εξαναγκασμένη ταλάντωση δεμένο στο άκρο οριζόντιου ιδανικού ελατηρίου, γύρω από την θέση ισορροπίας Ο, σε λείο οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση αρμονικής εξωτερικής δύναμης Fδ. Στο σχήμα δίνονται 4 θέσεις με σημειωμένες τις ταχύτητες του σώματος. Σε μια από τις θέσεις αυτές η δύναμη του ελατηρίου είναι αντίθετη της δύναμης απόσβεσης (Fελ=-Fαπ).

  1. Σε ποια από τις θέσεις του σχήματος βρίσκεται το σώμα.
  2. Να σχεδιάσετε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα στην θέση που θα επιλέξετε.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια θέση σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια θέση σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση