Μια πρώτη επαφή με την αυτεπαγωγή

 

Δίνεται το κύκλωμα, με ανοικτό το διακόπτη δ, όπου Ε=30V, R=3Ω ενώ το ιδανικό πηνίο έχει αυτεπαγωγή L=0,6Η. Τη στιγμή t0=0 κλείνουμε το διακόπτη, οπότε τη στιγμή t1=0,2s το πηνίο διαρρέεται από ρεύμα έντασης i1=6,3Α.

  1. Ποια η ΗΕΔ από αυτεπαγωγή που αναπτύσσεται στο πηνίο, αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη τη στιγμή tο+;
  2. Ποια η μέση τιμή της ΗΕΔ από αυτεπαγωγή στο πηνίο από 0-t1 και ποια η ΗΕΔ τη στιγμή t1;
  3. Πόση ενέργεια μεταφέρεται από την πηγή στο πηνίο από 0-t1; Ποια η μέση ισχύς με την οποία αποθηκεύεται ενέργεια  στο πηνίο, στο παραπάνω χρονικό διάστημα;
  4. Ποια η αντίστοιχη ισχύς (στιγμιαία) αποθήκευσης ενέργειας στο πηνίο, τις χρονικές στιγμές tο και t1;
  5. Να κάνετε (ποιοτικά) τις γραφικές παραστάσεις i=f(t) και Εαυτ=f(t) μέχρι τη στιγμή t2=1s, θεωρώντας ότι τη στιγμή αυτή σταθεροποιείται η ένταση του ρεύματος στο κύκλωμα. Να σημειώστε πάνω στα διαγράμματα και χαρακτηριστικές τιμές που έχετε προηγούμενα υπολογίσει.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση