Μια πλάγια ελαστική κρούση στον αέρα.

Μια μικρή σφαίρα Α μάζας m1=0,3kg, εκτοξεύεται τη στιγμή t0=0 οριζόντια, με αρχική ταχύτητα μέτρου u1=10m/s, από ύψος Η=8,75m, όπως στο σχήμα. Μετά από λίγο, μια δεύτερη σφαίρα μάζας m2=0,2kg, εκτοξεύεται από το σημείο Ρ του εδάφους, κατακόρυφα με αρχική ταχύτητα μέτρου u2=10m/s. Τη χρονική στιγμή t1= 1s, καθώς ανεβαίνει η Β σφαίρα, συναντά την Α με την οποία συγκρούεται ελαστικά στον αέρα, στο σημείο Σ.

  1. Να υπολογιστεί η ταχύτητα της Β σφαίρας, ελάχιστα πριν την κρούση.
  2. Αν η κρούση μεταξύ των δύο σφαιρών διαρκεί απειροελάχιστα, να υπολογιστούν οι ταχύτητες των σφαιρών ελάχιστα μετά την κρούση.
  3. Να βρεθεί η μεταβολή της ορμής κάθε σφαίρας που οφείλεται στην κρούση.
  4. Ποια η τελική κινητική ενέργεια με την οποία η Α σφαίρα φτάνει στο έδαφος;

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

  Μια πλάγια ελαστική κρούση  στον αέρα.

 

Αφήστε μια απάντηση