Μία παράλληλη σύνδεση και η δύναμη Laplace.

Σε ένα κύκλωμα περιλαμβάνεται ένας βρόχος σχήματος ισοπλεύρου τριγώνου ΑΒΓ πλευράς α, όπου οι δύο κλάδοι διαρρέονται από ίσα ρεύματα Ι12=Ι. Το τρίγωνο βρίσκεται μέσα σε ένα ομογενές μαγνητικό πεδίο, όπου στο επίπεδό του η ένταση Β του πεδίου, είναι κάθετη στην βάση του ΒΓ, όπως στο σχήμα.

i) Αν F1 το μέτρο της δύναμης που δέχεται από το πεδίο ο κλάδος ΒΑΓ και F2 το μέτρο της αντίστοιχης δύναμης που δέχεται ο άλλος κλάδος ( η πλευρά ΒΓ), ισχύει:

 α) F1 = ½ F2,   β) F1=F2,  γ) F1=2F2

ii) Ποια θα ήταν η αντίστοιχη απάντησή σας, αν το τρίγωνο γινόταν σκαληνό με πλευρές α, β και γ, όπως στο σχήμα;

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μία παράλληλη σύνδεση και η δύναμη Laplace.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  
Μία παράλληλη σύνδεση και η δύναμη Laplace..

Αφήστε μια απάντηση