Μια κρούση στο βάθος ενός ημισφαιρίου

  

Από το άκρο ενός λείου ημισφαιρίου κέντρου Κ και ακτίνας R=1,25m, αφήνεται μια μικρή σφαίρα Α,  μάζας m=0,1kg και αμελητέων διαστάσεων, να κινηθεί. Η σφαίρα φτάνοντας στο κατώτερο σημείο του ημισφαιρίου, συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με δεύτερη σφαίρα Β, ίδιας ακτίνας. Μετά την κρούση οι δυο σφαίρες φτάνουν στο ίδιο h, πριν κινηθούν ξανά προς τα κάτω.

Αν g=10m/2  ζητούνται:

  1. Ποια σφαίρα αποκτά μεγαλύτερη, κατά μέτρο, ταχύτητα μετά την κρούση;
  2. Να βρεθεί η μάζα Μ της Β σφαίρας.
  3. Να υπολογιστεί το ύψος h.
  4. Αν οι δύο σφαίρες συγκρούονται ξανά για δεύτερη φορά στο χαμηλότερο σημείο του ημισφαιρίου, να βρεθεί το ύψος h1 στο οποίο θα φτάσει η σφαίρα Α, μετά την κρούση.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση