Μια κατακόρυφη βολή, πάνω-κάτω!

14

Από ένα σημείο Ο σε ύψος Η, εκτοξεύεται σε μια στιγμή t0=0, κατακόρυφα προς τα πάνω μια μπάλα, με αρχική ταχύτητα μέτρου υ0=10m/s.

  1. Να πάρετε στο σχήμα μια θέση Α που η μπάλα ανεβαίνει, τη θέση Β στο μέγιστο ύψος και μια θέση Γ, όπου η μπάλα κατεβαίνει και να σχεδιάσετε την επιτάχυνση της μπάλας και στις τρεις παραπάνω θέσεις.
  2. Θέλοντας να μελετήσουμε την κίνηση της μπάλας παίρνουμε έναν κατακόρυφο άξονα με αρχή το σημείο Ο και θετική φορά προς τα πάνω. Με βάση τον άξονα αυτό να δώσετε τις εξισώσεις σε συνάρτηση με το χρόνο της ταχύτητας και της θέσης της μπάλας (υ-t και y-t).
  3. Ποια χρονική στιγμή t1 η μπάλα βρίσκεται στο μέγιστο ύψος, στη θέση Β, και πόσο απέχει τότε από το σημείο εκτόξευσης Ο;
  4. Ποια χρονική στιγμή t2 η μπάλα επιστρέφει στο σημείο Ο και ποια η ταχύτητα επιστροφής;
  5. Αν η μπάλα φτάνει στο έδαφος τη χρονική στιγμή t3=2,5s, να βρεθεί το ύψος Η του σημείου εκτόξευσης Ο, από το έδαφος.

Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση