Μια ελαστική κρούση και το διάγραμμα θέσης

 

   

Δύο σώματα Α και Β ηρεμούν σε οριζόντιο απέχοντας μεταξύ τους απόσταση d, ελεύθερα να κινηθούν. Σε μια στιγμή t0=0 το σώμα Α, μάζας m1=1kg, δέχεται ένα στιγμιαίο κτύπημα, αποκτώντας κάποια ταχύτητα, με κατεύθυνση προς το σώμα Β, με το οποίο συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά τη στιγμή t1. Θεωρώντας την αρχική θέση του σώματος Α, ως αρχή ενός προσανατολισμένου άξονα x και θεωρώντας αμελητέα τη διάρκεια της κρούσης, παίρνουμε το διπλανό διάγραμμα της θέσης x, σε συνάρτηση με το χρόνο.

i) Το οριζόντιο επίπεδο είναι λείο ή όχι;

ii) Αν m2 η μάζα του Β σώματος, ισχύει:

α) m1 < m2,     β) m1 = m2,    γ) m1 > m2,

iii) Για τις χρονικές στιγμές t1 και t2 ισχύει:

α) t2 < 2t1,      β) t2 = 2t1,     γ) t2 > 2t1.

iv) Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, παίρνοντας τώρα ακριβείς μετρήσεις, οπότε σχεδιάζοντας το διάγραμμα x-t, παίρνουμε το διπλανό διάγραμμα. Να υπολογιστούν η ορμή και η κινητική ενέργεια του Β σώματος, αμέσως μετά την κρούση.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια ελαστική κρούση και το διάγραμμα θέσης
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια ελαστική κρούση και το διάγραμμα θέσης

  Μια ελαστική κρούση και το διάγραμμα θέσης

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση