Μια ελαστική κρούση και μια «κρούση» διαρκείας

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμούν δυο σφαίρες Α και Β, της ίδιας (μικρής) ακτίνας R με μάζες m1=2kg και m2=6kg αντίστοιχα, δεμένες στο άκρο ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=50Ν/m και φυσικού μήκους L0=1m. Μια τρίτη σφαίρα Σ, ίδιας ακτίνας R και μάζας m=1kg, κινείται οριζόντια κατά μήκος του άξονα του ελατηρίου με ταχύτητα u0=12m/s (χωρίς να περιστρέφεται) και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με την σφαίρα Α.

  1. Να υπολογιστεί η ταχύτητα την οποία αποκτά η Α σφαίρα μετά την κρούση, η οποία θεωρείται ακαριαία (αμελητέας διάρκειας, οπότε η σφαίρα «δεν προλαβαίνει να μεταβάλλει το μήκος του ελατηρίου).
  2. Να βρεθεί η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σφαιρών Α και Β, για την κίνησή τους μετά την παραπάνω κρούση.
  3. Ποια η μέγιστη στιγμιαία ταχύτητα την οποία πρόκειται να αποκτήσει η Β σφαίρα;
  4. Κάποια στιγμή t1 βλέπουμε την σφαίρα Α να έχει ταχύτητα μέτρου υ1=1m/s με κατεύθυνση προς τα αριστερά. Για τη στιγμή αυτή να υπολογιστούν:

α) Η δυναμική ενέργεια του ελατηρίου.

β) ο ρυθμός μεταβολής της ορμής και ο ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας της Α σφαίρας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Μια ελαστική κρούση και μια «κρούση» διαρκείας
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια ελαστική κρούση και μια «κρούση» διαρκείας

Αφήστε μια απάντηση