Μια ειδική θερμική μηχανή.

 

Το αέριο μιας θερμικής μηχανής διαγράφει τον αντιστρεπτό κύκλο του σχήματος, ο οποίος αποτελείται από δυο κλάδους, όπου η μεταβολή BA είναι αδιαβατική. Το έργο που παράγει η μηχανή σε κάθε κύκλο είναι W1=20J, ενώ η απόδοσή της είναι 20%.

  1. Να εξηγήσετε γιατί η θερμοκρασία στην κατάσταση Α είναι μεγαλύτερη από την θερμοκρασία στην κατάσταση Β.
  2. Να υπολογιστεί η θερμότητα Q1 την οποία ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον του σε κάθε κύκλο.
  3. Να εξηγήσετε γιατί το παραπάνω ποσό Q1 δεν είναι ίσο με την θερμότητα που απορροφά το αέριο κατά την μεταβολή ΑΒ.
  4. Πόση θερμότητα απορροφά το αέριο κατά την μεταβολή ΑΒ και πόση θερμότητα αποβάλλει επίσης σε άλλο τμήμα της ίδιας μεταβολής;

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση