Μια ακόμη φθίνουσα ταλάντωση

 

Ένα σώμα μάζας m=4kg ηρεμεί στο κάτω άκρο ενός κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου, στη θέση Ο, επιμηκύνοντας το ελατήριο κατά d=0,4m. Ασκώντας κατάλληλη κατακόρυφη δύναμη F, ανεβάζουμε το σώμα, φέρνοντάς το στη θέση φυσικού μήκους του ελατηρίου και τη στιγμή t0=0 το αφήνουμε να ταλαντωθεί. Το σώμα εκτελεί φθίνουσα ταλάντωση, με την επίδραση δύναμης απόσβεσης της μορφής Fαπ=-0,4∙υ.

i) Να υπολογιστεί η αρχική ενέργεια ταλάντωσης.

Κάποια στιγμή t1 το σώμα κινείται προς τα κάτω, έχοντας ταχύτητα μέτρου 1m/s και το ελατήριο έχει επιμήκυνση Δℓ=0,5m. Για την στιγμή αυτή να βρεθούν:

ii) Η κινητική και η δυναμική ενέργεια ταλάντωσης.

iii) Το έργο της δύναμης απόσβεσης από t0 έως τη στιγμή t1.

iv) Να βρεθούν οι ρυθμοί μεταβολής α) της κινητικής ενέργειας και β) της δυναμικής ενέργειας ταλάντωσης. Να σχολιάστε τα αποτελέσματα.

Δίνεται g=10m/s2.

Απάντηση:

ή

 

 

Ένα σχόλιο σχετικά με το “Μια ακόμη φθίνουσα ταλάντωση”

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση