Μελέτη μιας σύνθεσης από ένα διάγραμμα

Ένα σώμα μάζας m=0,2kg κινείται ευθύγραμμα κατά μήκος ενός προσανατολισμένου άξονα, εκτελώντας μια παλινδρομική κίνηση γύρω από την θέση x=0 και στο διάγραμμα δίνεται η θέση του σε συνάρτηση με το χρόνο, όπου οι χρονικές στιγμές που έχουν σημειωθεί στο σχήμα είναι t1=3,74s και t2=8,74s.

 Η παραπάνω κίνηση μπορεί να θεωρηθεί ως επαλληλία δύο αρμονικών ταλαντώσεων με εξισώσεις:

x1=2∙ημ(2πt)  και  x22 ∙ημ(ω2t+ π/2)   (μονάδες στο S.Ι.)

  1. Να υπολογιστεί το πλάτος Α2.
  2. Να βρεθεί η εξίσωση x=x(t) για την απομάκρυνση του σώματος σε συνάρτηση με το χρόνο και να υπολογιστεί η περίοδος του διακροτήματος καθώς και η γωνιακή συχνότητα ω2.
  3. Για τη χρονική στιγμή t3=5s να υπολογισθούν:

 α) Η ταχύτητα του σώματος.

 β) Η (συνισταμένη) δύναμη που επιταχύνει το σώμα, καθώς και η ισχύς της.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μελέτη μιας σύνθεσης από ένα διάγραμμα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μελέτη μιας σύνθεσης από ένα διάγραμμα

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση