Μαγνητικό πεδίο σωληνοειδούς πηνίου

 

Στο κύκλωμα του σχήματος Ε=40V, r=1Ω, ενώ το σωληνοειδές πηνίο έχει μήκος l=0,1π=0,314m αντίσταση 3Ω και αποτελείται από 500 σπείρες. Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ.

i) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:

α) Οι μαγνητικές γραμμές είναι ομόκεντροι κύκλοι.

β) Οι δυναμικές γραμμές, στο εσωτερικό του πηνίου κατευθύνονται από το σημείο Α στο Γ.

γ) Το σημείο Γ αντιστοιχεί σε νότιο πόλο.

δ) Η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο άκρο Α είναι ίση με την ένταση στο μέσο Μ του σωληνοειδούς.

ii) Σχεδιάστε τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου του πηνίου.

iii) Υπολογίστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου στο μέσον Μ του πηνίο καθώς και στο άκρο του Α.

iv) Αν στο εσωτερικό του σωληνοειδούς τοποθετήσουμε πυρήνα μαλακού σιδήρου, με μαγνητική διαπερατότητα μ=1000, ποια τιμή θα πάρει τώρα η ένταση του πεδίου στο σημείο Μ;

Δίνεται Κμ=10-7Ν/Α2.

Απάντηση:

ή

Μαγνητικό-πεδίο-σωληνοειδούς-πηνίου

Από-το-μαγνητικό-πεδίο-στον-αγωγό.

Αφήστε μια απάντηση