Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού και σωληνοειδούς

Στο παραπάνω σχήμα ένα σωληνοειδές διαρρέεται από συνεχές ρεύμα σταθερής έντασης, ενώ ένας ευθύγραμμος αγωγός ασύμπτωτα κάθετος προς τον άξονα ΓΔ του σωληνοειδούς, περνά από το Ο και διαρρέεται από ρεύμα έντασης Ι=10 Α, με φορά προς τον αναγνώστη (ο αγωγός είναι κάθετος στο επίπεδο της σελίδας). Το σημείο Ο απέχει d=6cm από τον άξονα του σωληνοειδούς. Στο σημείο Α του άξονα, το οποίο απέχει κατά r=10cm από το Ο, η ένταση του συνολικού μαγνητικού πεδίου των δύο αγωγών (ευθύγραμμου και σωληνοειδούς) ΒΑ είναι κάθετη στον άξονα ΑΓ του σωληνοειδούς.

i) Να βρεθεί η φορά του ρεύματος που διαρρέει το σωληνοειδές, δικαιολογώντας αναλυτικά την απάντησή σας.

ii) Να υπολογιστεί η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Α, που οφείλεται:

α) Στον ευθύγραμμο αγωγό στο Ο

β) Στο σωληνοειδές.

Δίνεται kμ=10-7Ν/Α2, ενώ το σημείο Α θεωρείται ότι δεν είναι κοντά στο άκρο του σωληνοειδούς.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού και σωληνοειδούς
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού και σωληνοειδούς
  Μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου αγωγού και σωληνοειδούς

Αφήστε μια απάντηση