Κίνηση σε δύο ομογενή μαγνητικά πεδία

Στο σχήμα δίνονται δύο ομογενή μαγνητικά με εντάσεις μέτρων Β2=2Β1. Ένα φορτισμένο σωματίδιο μπαίνει στο πρώτο από το μέσον Ο της πλευράς ΑΓ με ταχύτητα υ0 και αφού διαγράψει τεταρτοκύκλιο, σε χρόνο 0,1ms εισέρχεται από το σημείο Μ, όπου (ΓΜ)= 1/3 (ΓΔ) στο δεύτερο πεδίο με ταχύτητα υ.

  1. Ποιο το πρόσημο του φορτίου;
  2. Να συγκρίνετε τα μέτρα των ταχυτήτων υ0 και υ.
  3. Σε ποιο πεδίο το σωματίδιο δέχεται μεγαλύτερη δύναμη;
  4. Να χαράξετε την τροχιά του σωματιδίου, μέχρι την έξοδό του από τα πεδία.
  5. Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση του σωματιδίου στα δύο πεδία;

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση