Και ξανά το νήμα τραβά…

Ο μικρός Αριστοτέλης, τραβάει ένα μικρό κουτί μάζας Μ=400g, μέσω νήματος, πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο.

Εφαρμογή 1η :

Αν ο Αριστοτέλης ασκήσει στο άκρο του νήματος οριζόντια δύναμη μέτρου F=1Ν, όπως στο (1) σχήμα, να υπολογιστεί η επιτάχυνση του κουτιού:

i) Αν η μάζα του νήματος θεωρείται αμελητέα.

ii) Αν το νήμα έχει μάζα m=100g.

 

Εφαρμογή 2η:

Αν ο Αριστοτέλης ασκήσει στο κουτί μέσω του νήματος, οριζόντια δύναμη μέτρου F=1Ν, όπως στο (1) σχήμα, να υπολογιστεί η επιτάχυνση του κουτιού:

i) Αν η μάζα του νήματος θεωρείται αμελητέα.

ii) Αν το νήμα έχει μάζα m=100g.

Απαντήσεις:

ή

Και ξανά το νήμα τραβά…

Αφήστε μια απάντηση