Και σημεία μιας κατακόρυφης τομής σωλήνα

32 

 Στο σχήμα βλέπουμε μια κατακόρυφη τομή ενός σωλήνα ύδρευσης, ο οποίος ενώ αρχικά είναι οριζόντιος λυγίζει προς τα κάτω, εντός του οποίου έχει αποκατασταθεί μια μόνιμη ροή. Το νερό θεωρείται ιδανικό ρευστό.

i) Για τις πιέσεις στα σημεία 1 και 2 ισχύει:

α) p1< p2,   β) p1 = p2,    γ) p1 > p2.

ii) Για τις πιέσεις στα σημεία 3 και 4 ισχύει:

α) p4 < p3 +ρgh,   β) p4 = p3 +ρgh,    γ) p4 > p3 +ρgh.

Όπου  η επιτάχυνση της βαρύτητας και h η κατακόρυφη απόσταση των δύο σημείων.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση