Ίδια δύναμη, ίδια τελική ταχύτητα

Δύο σώματα Α και Β ηρεμούν σε λείο οριζόντιο επίπεδο, το ένα δίπλα στο άλλο, όπως στο σχήμα (σε κάτοψη). Στα σώματα ασκείται η ίδια δύναμη F (όχι ταυτόχρονα), με αποτέλεσμα να κινηθούν οριζόντια στην ίδια διεύθυνση και η ταχύτητά τους να μεταβάλλεται σύμφωνα με το διάγραμμα.

  1. Επί πόσο χρονικό διάστημα ασκήθηκε η δύναμη σε κάθε σώμα;
    Αν το σώμα Α έχει μάζα m1=4,5kg:
  2. Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώματος Α τη στιγμή t1=1,5s.
  3. Ποια η θέση του σώματος Α τη χρονική στιγμή t2=6s.
  4. Να βρεθεί η μάζα m2 του Β σώματος.
  5. Ποια η απόσταση μεταξύ των δύο σωμάτων τη στιγμή t2, καθώς και τη στιγμή t3=7,5s.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση