Η κοινή κίνηση δύο σωμάτων

 

Ένα σώμα Α μάζας m1=m βρίσκεται πάνω σε μια σανίδα μάζας m2=2m, η οποία ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο.  Κάποια στιγμή t0=0, ασκούμε κατάλληλη δύναμη στη σανίδα, με αποτέλεσμα να προσδίδουμε την ίδια κοινή  επιτάχυνση α και στα δυο σώματα, με αποτέλεσμα τη στιγμή t΄ το σύστημα να έχει αποκτήσει κοινή ταχύτητα υ. Αν F1 η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα Α, στο παραπάνω χρονικό διάστημα και F2 η αντίστοιχη συνισταμένη που ασκείται στη σανίδα, τότε:

i) Για τα μέτρα των δύο δυνάμεων ισχύει:

α) F2= ½ F1,       β) F2= F1,        γ) F2= 2F1,        δ) F2= 4F1.

ii) Για τα αντίστοιχα έργα των δυνάμεων αυτών, στο χρονικό διάστημα 0-t΄, ισχύει:

α) W2= ½ W1,   β) W2= W1,     γ) W2= 2W1,     δ) W2= 4W1.

iii) Για τις κινητικές ενέργειες των σωμάτων την στιγμή t΄, ισχύει:

α) Κ2= ½ Κ1,     β) Κ2= Κ1,     γ) Κ2= 2Κ1,      δ) Κ2= 4Κ1.

iv) Αν Ρ1 η ισχύς της δύναμης F1 τη στιγμή t΄ και Ρ2 η αντίστοιχη ισχύς της F2, ισχύει:

α) Ρ2= ½ Ρ1,     β) Ρ2= Ρ1,       γ) Ρ2= 2Ρ1,       δ) Ρ2= 4Ρ1.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

 

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση