Η φθίνουσα σε αντιπαράθεση με την εξαναγκασμένη

Το σώμα του σχήματος, αμελητέων διαστάσεων, ταλαντώνεται σε λείο οριζόντιο επίπεδο, δεμένο στο άκρο ιδανικού ελατηρίου και τη στιγμή t1 περνά από την θέση Β, με ταχύτητα υ1 με κατεύθυνση προς τα δεξιά. Στο σώμα ασκείται δύναμη απόσβεσης Fαπ=-bυ και η κίνηση μπορεί να είναι φθίνουσα ή και εξαναγκασμένη, αφού μπορεί να ασκείται στο σώμα και εξωτερική αρμονική δύναμη.

i) Η θέση ισορροπίας, από την οποία μετράμε και την απομάκρυνση x, είναι η θέση Ο, όπου το ελατήριο έχει το φυσικό μήκος του:

Α) Μόνο για την περίπτωση της φθίνουσας ταλάντωσης.

Β) Μόνο για την εξαναγκασμένη ταλάντωση.

Γ) Και στις δύο ταλαντώσεις.

Δ) Σε καμιά από τις δύο αυτές ταλαντώσεις.

ii) Αν η ταλάντωση είναι φθίνουσα:

Α) Η επιτάχυνση του σώματος στη θέση Β, όπου η απομάκρυνση είναι x1, έχει μέτρο:

α) α1< k|x1|/m,    β) α1= k|x1|/m,     γ) α1> k|x1|/m.

Β) Η επιτάχυνση του σώματος στη θέση Ο είναι μηδενική ή όχι;

Γ) Το σώμα θα ξαναπεράσει από την θέση Β κινούμενο προς τα δεξιά, μια επόμενη χρονική στιγμή t3, έχοντας ενέργεια ταλάντωσης Ε3 και επιτάχυνση μέτρου α3.

Γ1)  Αν η ενέργεια ταλάντωσης την στιγμή t1 είναι ίση με Ε1, τότε:

α) Ε3 < Ε1,    β) Ε3 = Ε1,    γ) Ε3 > Ε1.

Γ2) Για τα μέτρα των επιταχύνσεων α1 και α3 ισχύει:

α) α3 < α1,    β) α3 = α1,    γ) α3 > α1.

iii) Αν η ταλάντωση του σώματος είναι εξαναγκασμένη και η απομάκρυνση του σώματος ικανοποιεί την εξίσωση x=Α∙ημ(ωδt):

Α) Η επιτάχυνση του σώματος στη θέση Ο είναι μηδενική ή όχι;

Β) Αν το σώμα τη στιγμή t1 έχει επιτάχυνση α1 και ενέργεια ταλάντωσης Ε1, τότε όταν το σώμα θα ξαναπεράσει από την θέση Β κινούμενο προς τα δεξιά, μια επόμενη χρονική στιγμή t3, έχοντας ενέργεια Ε3 και επιτάχυνση μέτρου α3, θα ισχύουν:

Β1)  Για τις ενέργειες ταλάντωσης:

α) Ε3 < Ε1,    β) Ε3 = Ε1,    γ) Ε3 > Ε1.

Β2) Για τα μέτρα των επιταχύνσεων α1 και α3 ισχύει:

α) α3 < α1,    β) α3 = α1,    γ) α3 > α1.

Να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11  Η φθίνουσα σε αντιπαράθεση με την εξαναγκασμένη
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Η φθίνουσα σε αντιπαράθεση με την εξαναγκασμένη

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση