Η εξωτερική δύναμη σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση.

Μια πλάκα μάζας m, εκτελεί εξαναγκασμένη κατακόρυφη ταλάντωση στο κάτω άκρο ενός ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k=100∙m (S.Ι.), με την επίδραση μιας περιοδικής εξωτερικής δύναμης Fεξ, ενώ πάνω της ασκείται δύναμη απόσβεσης της μορφής Fαπ=-bυ, Μετά το πέρας των μεταβατικών φαινομένων, λαμβάνοντας κάποια στιγμή ως αρχή μέτρησης των χρόνων t=0, η εξίσωση της απομάκρυνσης ικανοποιεί την εξίσωση x=Α∙ημ(8t) (S.Ι.), με θετική κατεύθυνση προς τα πάνω.

i) Κάποια στιγμή t1 η πλάκα περνά από την θέση x=0, κινούμενη προς τα κάτω.

Α) Τη στιγμή αυτή η ισχύς της εξωτερικής δύναμης Ρ1 είναι:

α) Αρνητική,  β) Μηδέν,   γ) Θετική.

Β) Η παραπάνω ισχύς της εξωτερικής δύναμης είναι ανάλογη:

α) του τετραγώνου της ιδιοσυχνότητας ταλάντωσης,

β) του πλάτους ταλάντωσης,

γ) της σταθεράς απόσβεσης b.

Ποιες από τις παραπάνω προτάσεις είναι σωστές;

ii) Μια άλλη στιγμή t2 η πλάκα βρίσκεται στην άνω ακραία θέση της ταλάντωσής της. Τη στιγμή αυτή η εξωτερική δύναμη:

α) Είναι μηδενική.

β) Έχει κατεύθυνση προς τα κάτω.

γ) Έχει κατεύθυνση προς τα πάνω.

Απάντηση:

ή

%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Η εξωτερική δύναμη σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση.
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13  Η εξωτερική δύναμη σε μια εξαναγκασμένη ταλάντωση.

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση