Η είσοδος και έξοδος του σωματιδίου από δύο πεδία

Στο σχήμα βλέπετε τις τομές δύο ομογενών μαγνητικών πεδίων, σχήματος τετραγώνων πλευράς α=0,4m, με εντάσεις κάθετες στο επίπεδο της σελίδας και μέτρα Β1=0,1Τ και Β2=0,3Τ. Μια στιγμή ένα σωματίδιο με ειδικό φορτίο q/m=104C/kg, εισέρχεται στο πεδίο έντασης Β1 με ταχύτητα υ=300m/s, κάθετα στην πλευρά ΟΓ του πεδίου, στο σημείο Α, όπου (ΑΓ)=0,1m.

  1. Να σχεδιάσετε την πορεία του σωματιδίου, μέχρι να βγει από τον χώρο των δύο πεδίων, στο σημείο Μ.
  2. Να υπολογιστεί η απόσταση (ΑΜ), καθώς και η συνολική μεταβολή της ορμής του σωματιδίου, κατά το πέρασμά του από τα πεδία.
  3. Πόσο χρόνο διαρκεί η παραπάνω κίνηση του σωματιδίου;

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση